CATIA
Osvrnite se oko sebe. Većina stvari koje vas okružuju razvijena je u CATIA softveru...
3DEXPERIENCE PLM
Upravljanje svim procesima u kompaniji...
DELMIA
Efikasno planiranje, upravljanje i optimizacija proizvodnih procesa
SIMULIA
Fizički prototipovi su prošlost...

3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE platforma na kojoj je bazirana najnovija CATIA služi za:

Timski rad

Praćenje izmena

Upravljanje dokumentacijom, projektima, projektnim zahtevima i sastavnicama

Upravljanje procesima koji su vezani za razvoj proizvoda i proizvodnju (PLM - Product Lifecycle Management)

Simultani rad i razmenu informacija svih zaposlenih u različitim sektorima firme

Saradnju inženjera bez obzira na CAD softver koji koriste.  

Istorijat PLM-a

Prolazeći kroz evoluciju 3D CAD industrija se razvijala uporedo sa razvojem softverskih rešenja za upravljanje 3D CAD informacijama. PDM (Product Data Management) je termin koji se koristio i dalje se koristi za softverska rešenja koja upravljaju 3D CAD informacijama, dokumentima i sastavnicama.

Sledeća stepenica u razvoju je bio PLM (Product Lifecycle Management), koji je upravljanje tehničkom dokumentacijom podigao na viši nivo i uključio sve ključne segmente firme u timsko okruženje u okviru koga se prate procesi umesto dokumenata i u čitavu priču se involvira kompletna firma sa proizvodnjom, nabavkom, lancem dobavljača i slično. ENOVIA PLM je bila PLM sistem, koji je upravljao sa Catia V5 dokumentima, ali i svom ostalom dokumentacijom, pružajući podršku za simultani rad više CAD sistema.

Danas imamo 3DEXPERIENCE platformu koja predstavlja novi termin koji prevazilazi okvire PLM-a i odnosi se na upravljanje svim procesima u firmi gde su korisnici platforme svi zaposleni, kako u tehničkim, tako i u netehničkim sektorima. Predstavlja osnovu u okviru koje rade sve ostale aplikacije (CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, SolidWorks…). Iako je prilagođena cloud tehnologijama, 3DEXPERIENCE platforma je dostupna i kao hosted ili on-premise verzija, što znači da može raditi totalno nezavisno u vašoj lokalnoj mreži ili na pojedinačnim računarima.

 

PLM Resursi

    

 

PLM u auto-industriji

Dobavljači za auto-industriju uvek teže ka novim - globalnim, prilikama i poslovima, ali ostaje pitanje kako da kompanija zadovolji zahteve kupaca, postigne svoje ciljeve sa postojećim resursima.

3DEXPERIENCE rešenje je dokazano u globalnim automotive firmama i omogućava zaposlenima u vašoj kompaniji da analiziraju poslovne prilike, tendere, brzo osvajaju nove poslove, upravljaju projektima i resursima i da pri tom izvrše sve faze razvoja i proizvodnje kako bi klijentima isporučili željeni proizvod u datom vremenskom periodu, bez nepredviđenih ulaganja. Sve u jednom jedinstvenom korisničkom okruženju. PLM nije samo za korporativne gigante, već postoje i posebna rešenja za mala i srednja preduzeća i one kojima je potrebno prilagodljivo i široko primenjivo rešenje.

    

 
 

Povežite se sa nama

©2016 Solfins 3DS®. Ovlašćeni zastupnik Dassault Systemes softverskih rešenja. All rights reserved.